Wedstrijdreglement

Regelement Facebook actie?
  • Winacties worden uitgeschreven door Bevers Jozef onder de handelsnaam De Joma gevestigd te Mol. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
  • Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een foto van je bureau post op onze website.  Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
  • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
  • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
  • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
  • De looptijd van de actie is van 16 augustus t.e.m. 15 september.
  • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 12 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
  • De trekking van de winnaar geschiedt als volgt: De foto’s van uw bureau krijgen automatisch een nummer in ons systeem.  Op maandag 18 september wordt er overgegaan tot de trekking van de winnaars.  De trekking gebeurt via de site woobox.com.
  • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via een bericht op facebook.
  • De Joma kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.